Mellanmålsworkshop på vård- och omsorgsboenden

Måltidsutvecklare i Järfälla kommun har hållit inspirerande workshoppar om enkla, proteinrika mellanmål för personal på boenden. Dessa hölls på plats för att kunna anpassas efter verksamhetens förutsättningar.

Bakgrund

Hur kan vi förenkla för omsorgspersonalen att servera protein- och energirika mellanmål? På Järfälla kommuns vård- och omsorgsboenden förekom sällan något annat än eftermiddagsfika med kaka och kaffe. Därför efterfrågades enkla tips på bättre mellanmål, även i form av exempelvis aptitretare på förmiddagen och senare kvällsmål. Mellanmålen ska vara proteinrika och inte för avancerade.

Lösning

Måltidsutvecklare genomförde en mellanmålsworkshop på respektive boende och minst en personal, oftast måltidsombud, från varje avdelning deltog. Workshopen inleddes med att måltidsutvecklare höll en presentation på ca 20 minuter för att berätta om varför det är viktigt med mellanmål och vad ett mellanmål bör innehålla.

Deltagarna delades sedan in i smågrupper om 2–3 personer. Varje grupp har lagat ca 3 mellanmål, som planerats i förväg av måltidsutvecklare. De har även fått provsmaka konsistensanpassat mellanmål och berikning.

Sedan dukades mellanmålen upp på ett fint sätt. Alla presenterade sina mellanmål och vad och hur de gjort. Sedan fick deltagarna smaka och tycka till. På några ställen fick även de boende ta del av resultatet.

Recepten som använts kommer främst från Hushållningssällskapets app Matfröjd, men även recept från Skånemejerier och andra aktörer har använts.

Resultat

Personalen har märkt att de kan göra mellanmål på enkla sätt samt fått kunskap om varför det är viktigt. Något ställe har nu en löpande meny med olika mellanmål. På något ställe serveras ”dagens proteinrika mellanmål” av aktivitetssamordnare.

Lärdomar

• Det har varit bra att hålla varje workshop på plats på boenden för att på så vis kunna se vad som fungerar i den egna verksamheten.
• Det har varit ett bra sätt för kökspersonal och boendepersonal att få kontakt med varandra.
• Om det ska fungera över tid i verksamheten behöver ansvarig chef bestämma sig för att aktivt jobba med detta, och man bör då också planerar för det och ta fram ett mellanmålsschema.

Bestående resultat

• Uppföljning görs löpande på måltidsråden.
• Dessa workshopar har varit en del i att lyfta vikten av att jobba aktivt med måltidsordning och mellanmål i kommunen.

Bilagor

Här finns länkar till ett gäng olika mellanmålsrecept för dig som också vill utveckla din mellanmålskunskap.