Motiverande samtal och metodmöten

Efter en utbildning för hemtjänstpersonal och biståndshandläggare i Motiverande samtal (MI), har Enskede-Årstad-Vantör följt upp med metodmöten, där deltagarna har fått diskutera och reflektera kring sin nya kunskap. Tanken med metodmötena är att ge personalen tid att reflektera över sina nya kunskaper, för att därigenom underlätta för dem att använda den i det dagliga arbetet, och samtidigt främja förståelsen mellan olika yrkesgrupper. 

Under metodmötena har personalen bl.a. fått arbeta med rollspel, där de träffat ”Agda 87 år”. Rollspelet har hjälpt hemtjänstpersonalen att se svårigheterna ur biståndshandläggarens perspektiv och gett dem möjlighet att prova på motiverande samtal med en äldre som inte vill ta emot hjälp. I kommande rollspel ska ”Agda 87” få träffa hemtjänsten, och biståndshandläggarna få uppleva hur motiverande samtal samtal kan te sig ur hemtjänstpersonalens perspektiv.

Deltagarna uppger att de nu i större utsträckning tänker på hur de kommunicerar och att de kunnat använda sin nya kompetens med gott resultat.