Nollvisionen får ett starkare fäste i Stockholm

Stockholms stad har haft mat och måltider som ett prioriterat område i många år. Det har bland annat synts i budgeten där det funnits extra medel som stadsdelsförvaltningarna kunnat ansöka om. Nollvisionen har bidragit till ett ökat intresse och ett större samarbete mot undernäring hos äldre internt i stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör som är en av innovationsmiljöerna i Nollvisionen.

I Enskede-Årsta-Vantör har Nollvisionen på senare tid gått från att betraktas som ett fåmansjobb och projektledarnas projekt, till att idag vara en intern organisation med en styrgrupp bestående av avdelningschef, biträdande avdelningschef, biträdande enhetschef beställare, projektledare och projektmedlemmar (ambassadörer). Det långsiktiga syftet med organisationsförändringen är att göra arbetssättet oberoende av enskilda nyckelpersoner.

Den stora skillnaden är att vi har en bred förankring på chefsnivå som underlättar både att välja ut piloter att genomföra och att implementera de piloter vi testar och som ger bra resultat – utan att projektledare behöver vara involverade. För oss som projektledare innebär detta en ökad delaktighet, att projektet ”flyttas ut” i verksamheten. Vi får också en mer resurseffektiv styrning, säger Malin Ljung en av projektledarna i Enskede-Årsta-Vantör.

Beslutet om en bredare förankring och delaktighet i Nollvisionsarbetet fattades av avdelningschefen Leif Kananen efter förslag från projektledarna.

Malin Ljung, dietist Utvecklingsenheten, EÅV