Nollvisionen för undernäring hos äldre får en framtidsprototyp – Välkommen till bords!

Livsmedelsakademin, som leder Nollvisionen, och forskningsinstitutet RISE som ingår i kärnteamet, kommer arbeta med en så kallad framtidsprototyp! Prototypen bygger på arbetet med Nollvisionen för undernäring hos äldre och här kommer vi med experter och spekulativa designers utforska möjliga framtider. Hur ser en framtid ut där ingen äldre är undernärd?

Prototypen syftar till att gestalta behovet av ett hälsofrämjande matsystem, och kommer finansieras inom ramen för Vinnovas satsning om att gestalta framtidens hållbara lösningar inom mobilitets- eller matsystemet. En framtidsprototyp kan t.ex. vara fysiska objekt, digitala simuleringar eller fysiska miljöer som deltagare kan interagera med. Det handlar om att levandegöra framtiden på ett sätt som skapar dialog, engagemang och förändringskraft, och genom våra prototyper hoppas vi kunna inspirera nyckelaktörer att arbeta tillsammans med oss mot ett mer hälsofrämjande matsystem.

Välkommen till bords! beskriver en ljus framtid, där inte en enda äldre person är undernärd, och åldrandet innebär glädje och livskvalitet. Förhoppningsvis kommer vi alla att få förmånen att bli gamla, och därmed utspelar sig framtidsscenariot i en framtid då du har blivit gammal. Tanken är att skapa en upplevelse runt en måltid som ska uppmuntra till samtal om hur vi behöver organisera matsystemet för att stimulera hälsa och livskvalitet hela livet ut. Det handlar också om att föreställa sig en framtid där senior erfarenhet firas, och att var och en av oss kan åldras med värdighet, självständighet och glädje.

Resultatet kommer bland annat kunna upplevas på Nollvisionskonferensen den 21 november i Lund.

Projektet är även en del av transformationsplattformen PUSH som Livsmedelsakademin också arbetar med, här kan du läsa mer om PUSH.

Om satsningen på framtidsprototyper

Totalt har 28 projekt för framtidsprototyper beviljats medel från Vinnova, varav omkring hälften kopplar till matsystemet. Projekten pågår från och med nu fram till januari 2025, och vi ser med spänning fram emot allt som vi kommer lära oss under processens gång. Vill du veta mer om Välkommen till bords? Kontakta Sara Tenor.