Nollvisionens julkalender bjöd på en godare jul

Under november och december har vi i Nollvisionen för undernäring hos äldre samlat in goda idéer och exempel på hur vi på ett säkert och ansvarsfullt sätt kan göra även 2020 års jul till en höjdpunkt för Sveriges seniorer. Vi bjöd in alla som ville att dela med sig av sina idéer och tips och har fått in idéer från hela Sverige – och till och med från internationellt håll! Dessa idéer har sedan varje dag delats i vår julkalender från 1 december till julafton. 

Julkalenderns idéer är väldigt varierande och vänder sig med tips till både anhöriga, grannar, kommunala verksamheter och till seniorerna själva. Ett återkommande tema bland idéerna är t.ex. hur man som anhörig på olika sätt kan visa sin uppskattning och liva upp tillvaron för den äldre, även på distans. Exempelvis kan man skicka något fint/gott/inspirerande, eller så kan man umgås och göra olika aktiviteter på distans, genom video- eller telefonsamtal. 

– Även om många av julkalenderns idéer såklart har juliga inslag finns det mycket i dessa idéer som är relevanta även nu efter jul. Att t.ex skicka fika med posten, eller att spela onlinesällskapsspel ihop kan ju såklart göras året runt, säger Amanda Allvin, projektledare för Nollvisionen.

Många av idéerna som kom in kan dock kräva viss digital kunskap och utrustning hos den äldre. Rent generellt så är ju digitala hjälpmedel en viktig tillgång när det gäller att bryta isolering och ensamhet, framförallt nu i corona-tider. Här kan kommuner, och i viss mån även anhöriga, ha en viktig roll i att stötta och utbilda de äldre för att öka den digitala mognaden.

– Ett annat återkommande tema bland idéerna var att man som äldre ska unna sig riktigt god och energirik mat i jul. Även detta är ju fortsatt relevant för många äldre även om det inte är jul, menar Amanda.

Många äldre får med åren nedsatt aptit, och då är det extra viktigt att verkligen unna sig och passa på att äta flera små och riktigt goda mål under dagens lopp.

– Vi hoppas verkligen att vår julkalender har bidragit till en godare jul för Sveriges seniorer! Vår förhoppning är dessutom att julkalenderns idéer nu ska kunna nyttjas under resten av det kommande året också, avslutar Amanda.

Alla de kloka och inspirerande idéerna som lämnades in till Nollvisionens julkalender finns samlade här