Nollvisionens webinarieserie Nr. 4 – Hur får vi till en verklig systemförändring?

I fjärde delen av Nollvisionens webinarieserie diskuterades hur den nya äldreomsorgslagen kommer att bidra till minskad undernäring och bättre hälsa hos äldre, och vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med den nuvarande lagen? Kan vi lära och få inspiration av våra grannländer? I Danmark infördes nya riktlinjer i våras för hur undernäring ska minska genom sömlöst samarbete mellan stat, region och kommun.

Hur kan Socialstyrelsens nya utbildning Ett näringsrikt samarbete bidra, och hur kan ökat samarbete i kommunerna mellan hemtjänst, biståndshandläggare och dietister minska undernäring? Webinariet ger dig svaren på dessa frågor och många fler. Inspireras av hur du kan applicera nya praktiker på ditt egna arbete.