Ny referensgrupp för civilsamhället ska ge ökad inkludering

Två kvinnor med utomeuropeisk bakgrund pratar och skrattar

Under hösten har vi startat arbetet med att bilda en referensgrupp för civilsamhället, med ett brett inkluderings- och jämställdhetsperspektiv. Fokus är ökad möjlighet till dialog, med individen i centrum. Referensgruppen är också en möjlighet att nå fler grupper som lever med en lägre socioekonomisk status, som är utländskt födda, har en funktionsnedsättning eller personer som inte har så stora nätverk. Syftet är att få en större insikt i flera gruppers behov kopplat till mat, hälsa och socialt liv.

  • Vi tror på att träffa äldre i olika livssituationer som kan bidra till väldigt viktiga perspektiv som inte går att få med i en enkätundersökning. Folk delar ofta med sig mer i samtalsformat, säger Anna Schjølberg på Jämställd Utveckling Skåne, som driver nätverket.

Intervjuerna genomförs i månadsskiftet oktober/november. De blir i fokusgrupp-format eller i medskapande workshoppar med äldre som en fördjupning av den enkätundersökning vi tidigare genomfört.

I en första runda samarbetar vi med två ideella föreningar: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och SeniorNet. Internationella kvinnoföreningen i Malmö är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har verkat som en mötesplats och plattform för jämställdhet, demokrati och samhällsinkludering av utrikesfödda kvinnor i Öresundsregionen. De driver sedan ett år projektet Framtiden tillhör alla – ett mångkulturellt projekt för att bryta äldres ensamhet. SeniorNet Malmö är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med målet att hjälpa seniorer att bli digitalt delaktiga och förbättra deras digitala färdigheter.