Positiva framtidsdrömmar, men låg medvetenhet om undernäring bland seniorer

Under hösten har vi i Nollvisionen träffat seniorer för att prata om deras behov och önskemål. Och att det finns ett stort engagemang kring frågor som åldrande, hälsa och vikten av föreningsliv hos seniorerna råder det ingen tvekan om. 

– De har varit väldigt pratglada berättar Anna Schjølberg från Jämställd Utveckling Skåne som under hösten har träffat individer över 65 år från organisationen SeniorNet och Internationella kvinnoföreningen i Malmö.   

Syftet med träffarna har varit att sätta de äldre i fokus och bidra till Nollvisionens jämställdhets- och inkluderingsarbete.  Frågorna som diskuterats utgick från Nollvisionens fokusområden. Bland annat diskuterades ökad medvetenhet om problematiken kring undernäring och även vikten av föreningsliv och organisationer i det förebyggande arbete mot ensamhet.   

Dialogen med äldre fungerar som ett verktyg för att förstå och testa innovativa lösningar kopplade till äldres behov och önskemål. Det ger också Nollvisionen möjlighet att sprida sina lärdomar och kunskap till nya målgrupper, så som äldre samt anställda och volontärer inom civilsamhällesorganisationer som arbetar med äldre. 

I intervjuerna med seniorerna framkom bland annat att undernäring inte är något som de har reflekterat så mycket över. Det är snarare övervikt som är det primära fokuset.

– Jag har aldrig varit smal, jag har alltid varit kraftig och det är jag fortfarande. Jag tycker ju att jag skulle behöva gå ner ett antal kilo men det är svårt, berättar 86-åriga inga.

Att kroppen får förändrade behov med åldern verkar de inte heller ha funderat på. Detta trots att några har känt skillnad i matlust och aptit på senare år.  De förknippar inte förändringarna med att de blivit äldre utan upplever det mer som en slump.  På frågan om hur seniorernas framtidsdrömmar ser ut fick vi hoppfulla och positiva svar. Alla vill kunna hålla sig friska länge. Vlasta, 68 år, sammanfattar sina drömmar så här:

– Att leva minimum till hundra år, och att hålla mig frisk! Ingen demens, inga sjukdomar. Jag vill kunna cykla direkt till graven.

Fler inspirerande citat, vikten av till exempel föreningsverksamhet för ofrivillig ensamhet, digitalisering, utbud av olika lösningar för seniorer i samhället och mycket annat finns att läsa mer om i rapporten. Du hittar den här: Samtal med äldre 2023