Pressmeddelande från framtiden

Det var titeln på pressmeddelandet från framtiden som vi presenterade på en konferens som Vinnova anordnade. Pressmeddelandet är ett verktyg för att skapa dialog, inspiration och förändringsbenägenhet. Syftet med konferensen var att få goda råd från en expertpanel hur vi når den framtid vi önskar.

Här kan du läsa pressmeddelandet.

70-talisterna är den första generationen seniorer där ingen är undernärd

Äntligen! Den årliga mätningen av antalet undernärda äldre visar att 70-talisterna är den första generationen seniorer där inte en enda frisk individ är undernärd. Det är första gången sedan mätningarna startade 2025 som målet om noll undernärda äldre uppnås.

Genombrottet i arbetet mot undernäring kom efter att Livsmedelsakademins innovationsmiljö “Nollvisionen för undernäring hos äldre” tagit fram en beräkningsmodell som kunde visa att varje investerad krona i förebyggande insatser inte bara förlänger livet utan också lönar sig tiofalt ekonomiskt.

– De resurser som frigörs genom minskade kostnader för att hantera undernäring används nu istället till att testa nya idéer för att förebygga undernäring och skapa god livskvalitet för de äldre. Dietist, seniorkontakt och hemstjänstutvecklare har blivit några av den yngre generationens hetaste karriärval med stora möjligheter att skapa samhällsnytta, säger Pernilla Fagerlin på Livsmedelsakademin.

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, som i år övertagit det prestigefyllda priset Sveriges bästa seniorkommun från Kävlinge, är en av pionjärerna med att jobba för att minska undernäring, med individens bästa i centrum. Priset utses av de äldre själva.

– I vår stadsdel krattar vi hela tiden manegen för att skapa engagemang, prestigelösa samarbeten, nya initiativ och lösningar som förebygger undernäring hos äldre, och det var detta som gjorde att juryn utsåg oss till årets vinnare. Vi har öppna dörrar och tydliga kontaktvägar mellan kommunen, Region Stockholm, näringslivet, civilsamhället och inte minst de äldre själva och deras anhöriga. Goda idéer och önskemål kring förbättringar kan snabbt fångas upp och vidareutvecklas genom våra äldrekoordinatorer, säger Malin Ljung, kommunstyrelsens ordförande i Enskede-Årsta-Vantör.

Extra kraft till satsningen mot undernäring kom när näringslivet insåg vilka potentiella affärsmöjligheter som finns hos äldre generationer. Sedan en tid tillbaka utvecklar näringslivet ständigt nya innovationer som för Sverige framåt som ledande inom bland annat Age Tech. Ofta sker det i samarbete med offentlig sektor och de äldre själva. Näringslivets nya silverkantade affärsidéer ökar inte bara företagens lönsamhet, utan ger också mycket tillbaka till samhället. Den kraft och vilja som nu finns att skapa god livskvalitet för äldre har bidragit till att ålderdomen förvandlats till den mest eftertraktade tiden i livet.

– Jag tror att vi är den första generationen som verkligen njuter av att få vara äldre, säger Ingrid-Marie Åkermark, 99 år, som kunnat fortsätta orientera med sina vänner tack vare god och näringsrik mat, gott sällskap i vardagen och ett samhälle som satsar på sina äldre.

Från svensk till internationell modell

Arbetet mot undernäring hos äldre bygger på övertygelsen om varje individs rätt till välbefinnande, självständighet och deltagande i samhället, oavsett ålder. Genom att kombinera teknologiska innovationer, individnära tjänster och en personcentrerad vård där prevention är lika viktigt som sjukvård, har samhället bidragit till att åldrandet inte bara är hanterbart utan också en tid av livskvalitet och glädje. Detta har uppmärksammats även internationellt, och Sverige ses numera som ett föregångsland och en inspirationskälla.

Exempel på innovationer som förebygger undernäring hos äldre:

• Virtuella dietister som ger individuell rådgivning och skräddarsydda kostplaner.

• Tekniska lösningar som identifierar tecken på begynnande undernäring.

• Effektiva metoder för mätning av livskvalitet.

• Användarvänliga verktyg för virtuellt umgänge.

• Smarta kök där sensorer övervakar matlagningen och tipsar om näringsrika alternativ.

• Måltidstjänster som erbjuder färdiglagade, individanpassade måltider med snabb leverans till hemmet.

• Tematiska fritidsgårdar för äldre med mat, kultur, sport och friluftsaktiviteter i utbudet. Dessa finns nu i varje svensk tätort, både i privat och kommunal regi.

Bakgrund

År 2024 beslutade riksdagen om en nationell nollvision för undernäring hos äldre. Uppdraget gavs till Folkhälsomyndigheten. Men resan mot visionen om noll undernärda startade redan 2019, när Livsmedelsakademin fick i uppdrag av Vinnova att leda en innovationsmiljö för att lösa utmaningen med undernärda äldre. Danmark blev en inspirationskälla. Där jobbar Sundhedsstyrelsen sedan 2022 för att skapa sömlösa processer för hälsa och prevention, med individens välmående i centrum.