Regeringen satsar för att sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för äldre

Livsmedelsverket får i uppdrag av Regeringen att sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för äldre. Detta är ett stort steg mot Nollvisionen för undernäring hos äldre, där Livsmedelsverket är en viktig partner.

Uppdraget inkluderar samverkan med såväl Socialstyrelsen (även de partner), Folkhälsomyndigheten och SKR, som de tre stora pensionärsföreningarna, PRO – Pensionärernas riksorganisation, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Detta anser vi ge goda förutsättningar för en kraftfull effekt.

I pressmeddelandet från Socialdepartementet nämns ord som näring och hälsa tillsammans med samvaro och livskvalitet. När vi undersökte vilka områden som är viktigast för att motarbeta undernäring hos äldre såg vi att allt hänger ihop och bidrar till både ork, aptit och ett gott liv. Utifrån detta tog vi fram våra fokusområden som är att hitta de som riskerar att bli undernärda i tid, öka tillgång till behovsanpassade måltider, öka kunskap om matens betydelse, motverka ofrivillig ensamhet och att beräkna vinster som går att göra genom förebyggande åtgärder, detta för att kunna använda beräkningar som beslutsunderlag. Vi ser att många av dessa ryms inom Livsmedelsverkets uppdrag.

Kunskapsstöden ska riktas till personal och beslutsfattare inom äldreomsorgen. Därför är vi övertygade om att detta beslut verkligen kommer göra skillnad.

Här kan du läsa Socialdepartementets pressmeddelande om uppdraget.