Riksdagswebinarium – Att förebygga undernäring hos äldre

22 oktober 9:00 – 10:00, digitalt via zoom.

Livsmedelsakademin anordnar ett riksdagswebinarium tillsammans med riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johanson (KD) och Mats Wiking (S) som värdar, om vilka åtgärder som behöver göras för att nå visionen att ingen äldre ska behöva bli undernärd.

Undernäring hos äldre är ett allvarligt tillstånd som drabbar alltför många. För individen kan undernäring orsaka enormt lidande och sänkt livskvalitet, och det medför stora kostnader för samhället. En undernärd patient kostar cirka 10 000 kronor mer per dygn på sjukhus bara i direkta vårdkostnader. Antalet fallolyckor och vårdkomplikationer är tre gånger så högt hos just undernärda äldre.

Men undernäring går att förebygga med rätt insatser, rätt ansvarsfördelning och med den enskilde individen i centrum. 

I panelen sitter

  • Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet 
  • Mats Wiking (S), riksdagsledamot och ersättare i socialutskottet
  • Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin
  • Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
  • Ann-Christin Ahlberg (S), riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet
  • Mia Frisk (KD), ordförande i SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg och regionstyrelsens ordförande för Region Jönköping

Vem kan delta?

Riksdagswebinariet vänder sig till dig som vill hitta nya vägar för att få bort undernäring hos äldre, såsom politiker och tjänstepersoner på nationell, regional och kommunal nivå. Även andra intresserade är välkomna att ta del av webinariet.

Anmäl dig till evenemanget här!