Samlade krafter för att minska ofrivillig ensamhet i Växjö

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem och ofta en påverkansfaktor för att undernäring hos äldre uppstår. Man förlorar sin livspartner, vänner går bort och familjen hälsar inte på lika ofta. Att åldras innebär också förändringar i kroppen och försämrad hälsa som påverkar förmågan att vara aktiv på samma sätt som tidigare, vilket i sin tur skapar en tröskel för att bibehålla sina relationer med vänner eller utveckla nya relationer med andra människor.

För att lösa utmaningen med undernäring hos äldre måste vi samarbeta, dela kunskaper och insikter och stötta varandra. Vi blev därför glada när Växjö kommun kontaktade Nollvisionen för undernäring hos äldre och berättade att de ville ta tag i problemet med ofrivillig ensamhet i kommunen.

Som dietist och delprojektledare för omsorgsförvaltningens initiativ att minska den ofrivilliga ensamheten hos hemmaboende äldre kändes det naturligt att kontakta Nollvisionen. Jag hade deltagit vid Livsmedelsakademins webbinarium om ofrivillig ensamhet och matlust i maj 2021, vilket gav mycket inspiration. Möjligheten till samarbete kändes väldigt bra, då det finns mycket kompetens och erfarenhet inom Nollvisionen.

Cecilia Svanberg, dietist i Växjö.

I Växjö kommun arbetar man för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre, genom projektet God och nära vård och omsorg 2021 – 2025. I dialog med Växjö beslutades att genomföra en undersökning i samarbete med Nollvisionen för undernäring hos äldre. Undersökningen bestod av intervjuer med chefer och ledare I Växjö kommun, med ett uppföljande Innovationsgille och gjordes hösten 2021 av Hestia Agora Servicebolag till Nollvisionen för undernäring hos äldre. Undersökningen resulterade i förslag till insatsområden för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i Växjö Kommun.

Innovationsgillet samlade 49 deltagare från olika enheter och förvaltningar i Växjö kommun som arbetar med äldre, samt med personer från föreningslivet och frivilligverksamheter i kommunen. Diskussionerna resulterade i spännande samtal med många kloka tankar och nya insikter om hur man får bort ofrivillig ensamhet hos äldre i kommunen.

Innovationsgillet var en spännande upplevelse. Vi höll till i en vacker miljö på Teleborgs slott i Växjö, långt från den vanliga kontorsmiljön, säger Cecilia Svanberg. Rummet var fyllt av människor som strävar mot samma mål, och samtalen bubblade av kraft och idéer. När en av talarna under eftermiddagen berättade om sin egen upplevelse av ofrivillig ensamhet blev stämningen väldigt känsloladdad, och allt vi diskuterat under förmiddagen fick en ny dimension.

Definierade insatsområden för att minska ofrivillig ensamhet:

  • Samla information till äldre på en gemensam plattform, om vilka former av stöd och aktiviteter som finns att erbjuda.
  • Utveckla uppsökande och förebyggande verksamhet
  • Lära känna de äldre på individnivå, deras behov, önskemål och förutsättningar. Detta kan exempelvis vara att skapa bättre förutsättningar för matchning mellan äldre med gemensamma intressen.
  • Utveckla insatser som passar både land och stad. I intervjuundersökningen framkom de skilda förutsättningarna och behoven för äldre beroende på vart de bor. Boende på landet har till exempel större problem med att transportera sig till träffpunkter.
  • Erbjuda forum för samtal om existentiella frågor till äldre och anhöriga. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska prata om de stora frågorna, varken för den äldre eller de omkring dem äldre. Under innovationsgillet föreslog kyrkan sin tjänst som träffpunkt för detta.

Förankringen av insatserna är redan påbörjad i Växjö kommun och vi ser fram emot ett fortsatt arbete tillsammans för att korsa broarna mot visionen noll undernärda 2030.