Riksdagsledamot Ulrika Westerlund skriver öppen fråga till minister

Efter att Livsmedelsakademin träffat Ulrika Westerlund (MP) för att prata om en nationell Nollvision för undernäring hos äldre, har Ulrika skrivit en skriftlig fråga till sjukvårdsminister Acko Ankarberg (KD). Frågan lyder:

Planerar statsrådet att ge en myndighet i uppdrag att göra en kartläggning av
hur många äldre som är undernärda i Sverige och att ge en myndighet i uppdrag
att beräkna vad undernäring hos äldre kostar samhället?

Hela brevet kan du läsa här i PDF