Stort intresse för Nollvisionen är äldreminister Anna Tenje besökte Kävlinge

Annsofie Thuresson och Anna Tenje

Nyligen var äldreminister Anna Tenje (M) på besök i Kävlinge kommun för att bland annat höra mer om vårt arbete Nollvisionen för undernäring hos äldre, där Kävlinge är en viktig innovationsmiljö. Mötet var ytterligare ett tillfälle för oss att prata om vilka politiska beslut som behöver tas för att nollvisionen ska få nationellt genomslag.

Äldreministern var inbjuden av kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson (M) i Kävlinge. Att träffa politiker på nationell nivå är en central del i vårt arbete för att nå en nollvision. Våra möten har hittills bland annat lett till flera riksdagsmotioner, och i mars 2022 uppmanade riksdagen regeringen att ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram underlag till en nationell nollvision.

Att vara innovationsmiljö i Nollvisionen innebär att man testar olika lösningar för att förebygga undernäring bland äldre. Ellen Hugosson, måltidsutvecklare i Kävlinge, var en av de som berättade om alla de fantastiska initiativ som tas i Kävlinge för att förbättra äldreomsorgen i kommunen. Bland annat har man ändrat synen på mat och måltider och har flyttat ansvaret från service till att vara en omsorgsfråga vilket har gjort stor skillnad för synen på mat och måltid.