Tidiga insatser behövs för att avlasta primärvården

Dietisterna i primärvården går på många ställen i landet på knäna. Vi ser siffror från Västra Götaland som visar att remisserna som gäller undernärda äldre ökade med 18 procent under föra året. Resultatet blir att andra vårdsökande grupper måste prioriteras bort.  Tittar man på det faktum att den äldre befolkningen växer kommer detta bli ett stort problem om vi inte börjar förebygga undernäring redan nu.

Kommunerna behöver fler dietister som kan avlasta primärvården genom tidigare insatser mot undernäring. Nyligen uppmärksammade Dietisternas riksförbund (DRF) avsaknaden av dietister i kommunerna i debattartiklar som lyfts i en mängd tidningar och andra medier över hela landet. I tidigare nämnda Västra Götaland saknas enligt DRF dietister i 42 av 49 kommuner. I hela Sverige saknar fyra av fem kommuner idag en dietist, enligt statistik från SKR.

Tre exempel där dietister i kommunen gör skillnad

  1. I Helsingborgs stad blev det första stora uppdraget för de två nyanställda dietisterna att göra en utredning av måltider i hemvården. Detta gav en nulägesbild med bland annat hur många som var i risk för undernäring och vad som saknas för att de ska nå näringsrekommendationerna. Utifrån denna rapport har de tagit fram en gedigen verksamhetsplan för 2024 som har fullt stöd från politikerna. Bland annat ska 700 medarbetare internutbildas.
  2. I Södertälje har de provat att använda sig av multiprofessionella team där måltidsombud, demenssköterska, biståndshandläggare och en dietist tillsammans la upp individuella planer för omvårdstagare som riskerade att bli undernärda. Att arbeta tillsammans gav en mer heltäckande bild av den unika personens behov och möjliggjorde individuellt anpassade lösningar.
  3. Lunds kommun har testat en heldygnskasse för undernärda äldre, som en alternativ vårdinsats i stället för näringsdryck. Kommunen har sett effekt av kassen i verktyget Senior alert, där färre som screenas nu är undernärda. Kommundietisten har även tagit fram korta podcastavsnitt om mat och måltid, som fungerar som utbildningsmaterial för medarbetare inom hemtjänsten.