Undernäring – en av våra stora folkhälsoutmaningar

Det var budskapet för seminariet under MAT2021 om att arbeta förebyggande med undernäring. Idag är var femte svensk över 65 år, och närmare en halv miljon personer är äldre än 80 år. Upp till hälften av de som bor på särskilt boende inom äldreomsorgen är undernärda eller ligger i riskzonen att drabbas av undernäring. Undernäring är inte en del av det naturliga åldrandet, utan är ett komplext tillstånd som kan och ska både förebyggas och behandlas – allt annat är otänkbart.

Det är en stor utmaning för Sveriges kommuner och regioner att arbeta med att förhindra undernäring, men under en timma med föreläsningar, samtal och diskussion lyftes olika arbetssätt, möjligheter och erfarenheter. Vår projektledare Per Simonsson berättade om vårt arbete med att sätta individen i centrum och finna innovativa lösningar för att förebygga undernäring i initiativet Nollvisionen för undernäring hos äldre. Med på länk fanns också Ellen Hugosson från Kävlinge kommun och Malin Ljung från stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm.

Projektledare Per Simonsson, Livsmedelsakademin

Tidig screening för riskbedömning i hemmet

Ellen Hugosson berättade att de genom arbetet i Nollvisionen har fått tid, medel och möjlighet att reflektera och arbeta med frågorna tillsammans med olika professioner inom kommunen. Ett resultat av detta är att de nu kommer att testa en ny metod för väldigt tidigt screening av risk för undervikt. I samband med att en person begär hjälp med att exempelvis hänga upp en tavla eller installera en duschstol kommer de testa sätt att bedöma risken för undervikt. 

Fr.v. Moderator Cecilia Svanberg, Ellen Hugosson, Malin Ljung

Erfarenheter från våra innovationsmiljöer i kommunerna

Malin Ljung delade med sig av lärdomar från det senaste året i Nollvisionen där hon betonade att de inom Enskede-Årsta-Vantör blivit mer medvetna om vikten av internkommunikation. Trots att de upplever att de kommunicerar tydligt är det viktigt att se till att information går fram om vad man ska göra, varför och hur man tillsammans ska göra något. Stadsdelsförvaltningen har 1000 medarbetare och det är en utmaning som de börjat jobba mycket med. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är mat-logotyp-1.jpg

MAT – Mötesplatsen för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid

MAT Småland arrangerar MAT som är ett evenemang med både seminarier för de som arbetar inom livsmedelsnäringen, och lokala evenemang som inspirerar konsumenter till att upptäcka den närproducerade maten kring Växjö. www.matsmaland.se/

Tandhälsan avslöjar undervikt

Med i programmet som föreläsare var också bland andra Josephine Garpsäter från Senior Alert. Hon lyfte fram att det finns flera riskområden som sammanfaller och skapar risk för multisjukdom hos äldre personer. De tre områdena som oftast samverkar är fall, undernäring men också ohälsa i munnen. Hon betonade att tandhälsan ofta glöms bort i de åtgärder som sätts in. Även i arbetet inom Nollvisionen har vi sett att tandläkare ofta är de som tidigt kan uppmärksamma undernäring. Josephine lyfte också fram att det hos äldre personer verkar finnas en starkare koppling mellan undernäring och död i covid, snarare än övervikt och fetma som är en riskfaktor för övriga befolkningen. 

Nya diagnoskoder kan göra kostnadsberäkning lättare

En välkommen uppdatering kom från Lena Martin, utredare på Socialstyrelsen, som berättade att Socialstyrelsen håller på att uppdatera föreskrifterna för att förhindra undernäring. Där kommer de bland annat att uppdatera diagnoskoder och terminologi för att diagnostisera undernäring. En av anledningarna till att det är svårt att arbeta förebyggande med undernäring, men också att räkna på kostnader, är att det inte finns en tydlig och likställd diagnos hos alla instanser. Med en tydlig diagnos som används av alla professioner skulle arbetet för att beräkna kostnader, och framför allt besparingar med förebyggande arbete, kunna underlättas. Ett av våra delmål inom Nollvisionen handlar om att skapa metoder för att beräkna just besparingarna, och därför ser vi fram emot de nya föreskrifterna.

Inom kort kan du se föreläsningarna och samtalen i sin helhet, håll utkik på MAT Smålands hemsida: https://matsmaland.se/

Lär dig mer i kunskapsbuffén

MAT Småland har lagt upp en kunskapsbuffé i form av föreläsningar och seminarier från flera av deltagarna i programmet på sin Youtubekanal. Se en kort förinspelad presentation av Nollvisionen och flera andra talare här: