Undernäring hos äldre – en dold folksjukdom


Merparten av de 1,9 miljoner som är äldre än 65 år bor hemma. Av dessa riskerar fler än 60 procent undernäring. Det är en dold folksjukdom som kostar 10-tals miljarder varje år. Nu har ett antal privata och offentliga aktörer under ledning av Livsmedelsakademin, identifierat nyckelområden för att komma till rätta med den dolda folksjukdomen.

– Utmaningen är komplex och kräver ett nytt sätt att se på den äldres behov. Vi behöver gå från ett system som fokuserar på organisation, begränsningar och administrativa hinder, till att sätta den äldre människan i centrum. Genom samverkan och innovation kan vi skapa den individanpassade samhällsförändring som krävs för att lösa problemet med undernäring, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Aktörerna har sökt pengar för att testa och utveckla modeller

Samarbetet mellan de olika aktörerna går under namnet Nollvisionen för undernäring hos äldre. Projektet har nu identifierat fler än 65 olika offentliga och privata organisationer, beslutsfattare och anhöriga som på olika sätt ansvarar för den äldres välbefinnande. Dessa arbetar ofta i stuprör, och med bristande kommunikation emellan sig, vilket gör att undernäringen kan komma smygande och vara svår att upptäcka. Förstudien har kunnat genomföras med pengar från Vinnova. Nu hoppas projektet att komma med i steg två, där man kan genomföra ett antal åtgärder under de kommande åren. Dessa åtgärder ska prövas i Kävlinge och stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm. Resultatet förväntas bli en skalbar och tillgänglig modell för Sveriges kommuner att implementera.

I centrum för åtgärderna står måltiden. Den har en oerhört stor betydelse både för hälsan och välbefinnandet, skapar mening i livet, påskyndar läkningsprocesser och bidrar till social samvaro. Men kunskapen om och integrationen av måltiden är fortfarande låg och insatser som görs blir ofta kortlivade och verkningslösa. Framför allt behöver mat och måltider blir en integrerad och prioriterad del av vård och omsorg, kunskapen kring undernäring och matens betydelse behöver öka inom vård- och omsorgens yrkesgrupper.

Bakgrund

Till 2040 kommer antalet personer över 75 år öka dramatiskt, vilket kommer sätta stor press på offentlig sektor och vård- och omsorg både med personella resurser och pengar. Fler äldre kommer att behöva bättre stöd med mat och måltider i hemmet.

Kostnaden för undernäringen i vård- och omsorg uppgår i runda tal till dubbelt så mycket som de för övervikt, enligt Nutritionsnätverket & SPF Seniorerna; Det undernärda Sverige. Ändå görs inte tillräckligt för att minska undernäringen, och det saknas en samlad bild av dess faktiska ekonomiska konsekvenser på samhällsnivå, då problemet är spritt över olika börser och aktörer.

Bred uppslutning för att få bort undernäringen

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett projekt som hittills har drivits av Livsmedelsakademin, tillsammans med Kävlinge kommun, Högskolan Kristianstad, Orkla Foods Sverige, Fazer och Findus. Om ansökan beviljas hos Vinnova för nästa steg att ta fram en arbetsmodell för svenska kommuner, går även Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Stockholms stad, Jämställd Utveckling Skåne, Cuviva, Mathem.se och Bergendahls food med i projektet.