Vad har en f.d. ärkebiskop, en postdoktor i klinisk minnesforskning och en hälsoekonom gemensamt? 

Jo, de är alla engagerade i psykisk hälsa bland äldre, och deltog därför i en Think tank på temat som anordnades av MultiHelix AB. 

Genom att samla kompetenser med helt olika perspektiv inom samma område, skapar MultiHelix AB ”mind expanding” samtal som leder till bättre förståelse för komplexiteten i frågan och fler idéer och möjliga lösningar kommer på bordet. 

Livsmedelsakademin delade med sig av arbetet som görs inom ramen för Nollvisionen för undernäring hos äldre, med budskapet att mat och måltid påverkar den psykiska hälsan och vice versa. Allt hänger ihop! Därför är det viktigt att alltid ha individen i fokus och förebygga risk för undernäring så tidigt som möjligt. 

Av övriga deltagare fick vi bland mycket annat lära oss att: 

  • Vid 67 års ålder betraktas en som ”äldre” inom psykiatrin (men vem identifierar sig som äldre?) 
  • 2031 kommer Sverige att ha 46 % fler personer över 80 år (men betydligt blygsammare tillväxt på personer i arbetsför ålder)
  • Det finns regeringsuppdrag till både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att förhindra ofrivillig ensamhet (TOPPEN tycker vi!) 
  • Existentiella frågor påverkar den psykiska hälsan – hela livet!
  • En är aldrig för gammal för att kunna ge något till någon annan, det är viktigt att känna sig behövd.
  • Sist, men inte minst – fysisk aktivitet är bra för hjärnan och DANS kan vara ännu bättre!