Välfärdsteknik – nyttorealisering och nyttokalkyler

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram information och mallar för att strukturerat och formaliserat beräkna nytta med välfärdsteknik. Så här skriver de på sin hemsida: Trots att kommuner är väl medvetna om att välfärdsteknik kan bidra till trygghet, självständighet och effektivitet är det svårt att avgöra om de nya arbetssätten och investeringarna ger den förväntade nyttan. Ett strukturerat arbete med nyttorealisering kan stötta förändringsarbetet och öka möjligheten att nå nyttor vid införandet av välfärdsteknik.

Här hittar mer information, vägledning och verktyg på SKR:s hemsida.