Välkommen Nätverket Noll undernäring!

Det finns ett uppdämt behov av mer samarbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte kring arbetet mot undernäring hos äldre. Innan sommaren genomförde vi en enkät bland alla Sveriges kommuner om deras arbete med undernäring hos äldre. Resultaten från enkäten kommer vi att presentera på ett webinarium under hösten, men det tydligaste svaret är att hela 141 av de 146 som svarat (97 %) skulle ha nytta av ett nationellt nätverk kring undernäring hos äldre, för att utbyta idéer och erfarenheter.

Därför startar vi nu upp NÄTVERKET NOLL UNDERNÄRING för alla som delar vår vision: Noll undernärda äldre 2030. Första digitala träffen planerar vi i början av december, men redan nu är du välkommen att höra av dig med tankar och idéer. Mer information får du när du anmält dig här: https://forms.office.com/r/SgJxZWHtSB

cirkeldiagram i grönt med äldre händer
97 % tror att de skulle ha nytta av ett nationellt nätverk kring undernäring hos äldre