Våra första referensgrupper – kommuner och företag

Nollvisionen för undernäring hos äldre utökas nu med två referensgrupper, en för företag och en för kommuner. De båda grupperna ska bidra med input och kunskap till vårt arbete och kunna komma med nya idéer och lösningar på hur vi kan arbeta preventivt mot undernäring hos äldre. Dessutom ska de kunna testa våra verktyg och vårt sätt att arbeta mot en nollvision, utifrån sina egna önskemål och förutsättningar. Referensgrupperna för kommuner och företag är först ut. Målet är att minst fyra referensgrupper ska vara aktiva och leva vidare efter 2024.

Vid årsskiftet går Nollvisionen in i slutfasen av projektet. Fokus kommer då framför allt att ligga på uppskalning och spridning av Nollvisionsmodellen, och fler aktörer kommer att använda och vidareutveckla de piloter och tester vi gjort. I december 2024 avslutas vårt arbete, men Nollvisionsmodellen ska leva vidare för att vägleda och underlätta arbetet för de kommuner, regioner och andra som vill arbeta preventivt mot undernäring.

Den kommunala referensgruppen består av: Helsingborg, Eslöv, Skövde, Järfälla, Klippan, Östersund och Strängnäs.

Referensgruppen för företag består av Fasangården, Foodix, Compass Group, Citygross, Orkla Foods, Sunfeeds och Hestia Agora.