Webinarie om ofrivillig ensamhet och matlust

21 maj kl. 09.00 – 11.00, digitalt

Vår vision är att ingen äldre ska behöva vara undernärd. För att nå visionen driver Livsmedelsakademin Nollvisionen för undernäring hos äldre tillsammans med 12 partner från kommuner, myndigheter, privata företag och akademin. I vårt arbete fokuserar vi på att hitta lösningar för att tidigt kunna identifiera vilka som riskerar att bli undernärda, minska risken för undernäring och öka kunskapen om mat och måltid hos relevant personal. Vi räknar också på vad undernäring kostar jämfört med förebyggande arbete. Vi utgår alltid från individens behov och livskvalitet. Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm fungerar som innovationsmiljöer där vi testar idéer och utvärderar insatser.

Att få i sig tillräckligt med mat är så klart avgörande. Därför kommer vi dela med oss av våra erfarenheter kring vår pilot Behovsanpassade matkassar. Att komma till rätta med ensamhet är också viktigt för att få bort undernäring. Ensamhet kan bland annat leda till depression, minskad aptit och matlust, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den äldre och stora kostnader för samhället.  Därför kommer också dela med oss av våra lärdomar och insikter, och prata med andra som har goda erfarenheter och kunskap kring hur ensamhet kan förebyggas.  

Program

PROGRAM

Välkomna
Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin

Presentation av Nollvisionen för undernäring hos äldre
Martina Barte, projektledare Livsmedelsakademin

LÄRDOMAR KRING BEHOVSANPASSADE MATKASSAR

 • Ellen Hugosson, måltidsutvecklare i Kävlinge kommun
 • Malin Ljung, leg. dietist stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm
 • Jenny Eriksson, enhetschef stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm
 • Evelina Grandell Rosenlund, enhetschef för Utvecklingsenheten Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm

HUR KAN VI BRYTA DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN OCH VAD KAN MÅLTIDEN HA FÖR ROLL?
I en paneldiskussion deltar representanter för äldre, politiken, akademin, det privata näringslivet och myndigheter för att diskutera lösningar för att bryta ensamheten. Kan till exempel digital kommunikation vara en del av lösningen?

Forskning om olika perspektiv av ensamhet
Film från Högskolan Kristianstad

Forskning av äldre personers existentiella ensamhet
LONE – projektet där forskare från Högskolan Kristianstad, Malmö universitet, Lunds universitet och Palliativt Utvecklingscentrum arbetar för att öka kunskapen om äldres ensamhet utifrån olika perspektiv.

Äldres ensamhet utifrån vårdpersonals och volontärers perspektiv
Malin Sundström, sjuksköterska och universitetslektor, Högskolan Kristianstad

Äldres ensamhet utifrån äldre personers perspektiv
Marina Sjöberg, sjuksköterska och universitetslektor, Högskolan Kristianstad

Äldres ensamhet utifrån anhörigas perspektiv
Helena Larsson, sjuksköterska och universitetslektor, Högskolan Kristianstad

Paneldiskussion 1
Resultaten av forskningen – vad kan göras? Hur omsätts kunskapen i handling? Vad är svårt?

 • Erik Slottner (KD), Stockholm stad – Insatser för att minska ensamhet bland äldre i Stockholm
 • Evelina Grandell Rosenlund, enhetschef för Utvecklingsenheten Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm
 • Leif Kindblom, SKPF Pensionärerna – Ofrivillig ensamhet bland äldre!
 • Mats Wiking (S), Riksdagen, ersättare i Socialutskottet
 • Michaela Prochazk, äldresamordnare och utredare Socialstyrelsen – Hur vanlig är ofrivillig ensamhet bland äldre och vad är dess konsekvenser?

INSATSER SOM GÖRS OCH RESULTAT HITILLS

Fikarummet – Film från Mälardalens högskola
Petra von Heideken Wågert, docent i fysioterapi Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Paneldiskussion 2
Om möjligheterna att få bort ofrivillig ensamhet.

 • Erik Slottner (KD), Stockholm stad – Insatser för att minska ensamhet bland äldre i Stockholm
 • Evelina Grandell Rosenlund, enhetschef för Utvecklingsenheten Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm
 • Leif Kindblom, SKPF Pensionärerna – Ofrivillig ensamhet bland äldre!
 • Mats Wiking (S), Riksdagen, ersättare i Socialutskottet
 • Michaela Prochazk, äldresamordnare och utredare Socialstyrelsen – Hur vanlig är ofrivillig ensamhet bland äldre och vad är dess konsekvenser?

Per Simonsson, moderator Livsmedelsakademin

Målgrupp
Webinariet vänder sig till dig som är intresserad eller engagerad i livskvalitet för äldre och som ser maten och måltiden som en viktig ingrediens för detta.

Webinariet kostar 385 kr per person. ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

Webinariet är det andra i en serie från Nollvisionen. Här kan du ta del av det första