Webinarium: Måltidslösningar

Digitalt

Nollvisionen för undernäring hos äldre presenterar resultat och lärdomar från pilotprojekten om måltidslösningar.

Webinarium: Tidig identifiering

Digitalt

Nollvisionen för undernäring hos äldre presenterar resultat och lärdomar från pilotprojekten om tidig identifiering av personer som riskerar undernäring.

Webinarium: Kostnadsberäkningar

Digitalt

Nollvisionen för undernäring hos äldre presenterar resultat och lärdomar från pilotprojekten om beräkning av kostnader för undernäring och prevention