Öka samhällets förmåga att identifiera äldre som riskerar att bli undernärda


Merparten av de 1,9 miljoner svenskar som är över 65 år bor i det egna hemmet. Bara ca 16% av dessa får hjälp i form av hemtjänst eller hemsjukvård, bor på korttids- eller särskilt boende.  


Varför är detta delmål viktigt?

Samhället upptäcker inte undernäringen tillräckligt tidigt, utan först när den äldre kommer i kontakt med vården eller den kommunala omsorgen.

Siffror från Senior Alert tyder på att ca 6 av 10 äldre som riskbedöms i framförallt hemtjänsten har en uttalad risk för undernäring. 35 procent av alla som flyttar till äldreboende eller läggs in på sjukhus är undernärda eller riskerar att bli det.

Flera professionsgrupper måste bli mer uppmärksamma på den äldres näringsintag och vikt och jobba med en systematik som gör att undernäring kan upptäckas och förhindras i tid. Dessa måste också samarbeta med varandra.


Genomförda & planerade pilotprojekt

Testa digitala stöd mellan vård-hemtjänst-brukare i Enskede-Årsta-Vantör

För att identifiera och behandla undernäring på ett effektivt sätt, behöver kommunikationen mellan inblandade parter i vård, omsorg och ut till patienten förbättras. Därför testar vi tillsammans med Capio Rehab Dalen i Stockholm under hösten 2021 digitala stöd i samverkan med Cuviva och Enskede-Årsta-Vantör.

Pilotprojektet syftar till att underlätta kommunikationen mellan dessa parter i ekosystemet runt den äldre för att förebygga och behandla undernäring.

Projektledare Fredrik Koffner, CEO Cuviva, fredrik.koffner@cuviva.com


Screening för undernäring vid tidiga biståndsinsatser i Kävlinge

Ett sätt att hitta nya vägar för kommuner att identifiera undernäring är att göra det när äldre själva känner att de har ett behov av stöd, vilket är när man får sina första biståndsinsatser eller i den allra första kontakten med kommunen.

Vårt mål är att samarbeta med primärvården och tillsammans utveckla våra verksamheter genom projektet, för att förhindra undernäring och personligt lidande, genom att skapa och implementera denna rutin.

Projektledare: Ellen Hugosson, måltidsutvecklare, Kävlinge, ellen.hugosson@kavlinge.se