Äldres individuella behov i fokus i ny rapport

Under våren 2022 genomförde Nollvisionen för undernäring hos äldre, tillsammans med studenter från Masters of Applied Cultural Analysis vid Lunds universitet, en nationell enkät riktad till personer över 65 år med frågor kring mat, hälsa, ensamhet och åldrande. Genom att belysa att målgruppen inte enbart är sitt kön, sin ålder eller sin ekonomiska situation, utan en kombination av dessa, synliggör vi att arbetet mot undernäring kan behöva olika insatser för olika grupper för att ge goda resultat.

Den kunskap vi fått från undersökningen bekräftar bilden av att gruppen äldre består av en mångfald av individer med vitt skilda levnadssituationer, vanor, beteenden, behov och önskemål kopplat till mat, hälsa och åldrande. Resultaten bekräftar att vi måste fortsätta sätta individen i fokus och att mat och måltider måste anpassas utifrån individen om vi ska kunna minska undernäringen.

Enkätresultaten är ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete i Nollvisionen för att planera och genomföra effektiva insatser, öka möjligheten för jämställdhet och inkludering, samt tillgodose behoven hos alla äldre. Förhoppningsvis kan även du och dina kollegor hitta insikter här, som kan hjälpa er vidare i ert viktiga arbete mot undernäring!

Både rapporten och en inspelning från presentationen av de viktigaste resultaten finns tillgängliga under fliken Publikationer.