Etikett: undernäring

Riksdagswebinarium

Livsmedelsakademin arrangerade tillsammans med riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johansson (KD) och Mats Wiking (S), ett riksdagswebinarium där frågan om undernäring hos äldre lyftes. Samtalet handlar om…

Undernäring leder till ökad infektionsrisk

Är man över 70 år ska man vara extra försiktig för närvarande, det kan knappast ha undgått någon. Ju äldre vi är, desto mer drabbade verkar vi vara av Coronaviruset och desto större är risken för ett livshotande läge. Detta beror på flera orsaker, men undernäringen bland äldre tycks vara en bidragande faktor.

Hälften av dem som bor på äldreboenden kan riskera undernäring

Undernäring innebär att du har brist på energi, protein eller andra näringsämnen som orsakar negativa effekter på kroppen. Det kan handla om förvärrade sjukdomsförlopp eller nedsatta kroppsliga funktioner. Experterna är överens om att undernäringen bland äldre i Sverige idag är allt för utbredd, men exakt hur många som är undernärda vet ingen riktigt säkert.