Undernäring leder till ökad infektionsrisk

Är man över 70 år ska man vara extra försiktig för närvarande, det kan knappast ha undgått någon. Ju äldre vi är, desto mer drabbade verkar vi vara av Coronaviruset och desto större är risken för ett livshotande läge. Detta beror på flera orsaker, men undernäringen bland äldre tycks vara en bidragande faktor.

Professor Yngve Gustafson

Tidigare i våras fick vi till ett samtal med den annars strängt upptagne Yngve Gustafson, geriatriker och seniorprofessor på Umeå universitet. Han berättar för oss att han följer nyhetsflödet noga och menar att det faktum att undernäring gör det lättare för virus att hitta in i äldre kroppar verkar ha glömts bort.

– Jag är väldigt förvånad över hur lite det pratas i dessa dagar om att stärka riskgruppernas immunförsvar. Man verkar mer eller mindre ha glömt bort detta. Vad kan vi göra förutom att isolera våra äldre? En viktig åtgärd vore att se till att näringsintaget hos dem blir rätt, säger Yngve Gustafson.

Lotta Törner, som är vd på Livsmedelsakademin och leder satsningen Nollvisionen för undernäring hos äldre, håller med.

– Det är viktigare än någonsin att alla de äldre som idag är isolerade i sina hem får i sig tillräckligt med god och bra mat. Kommunerna får inte glömma bort detta mitt i denna kris, utan måste fokusera på att hitta lösningar som ökar de äldres möjlighet och vilja till att äta tillräckligt.

Svaga slemhinnorna ökar infektionsrisken

Hur ser då kopplingen ut mellan undernäring och ökad infektionsrisk? Enligt Yngve Gustafson handlar det främst om våra slemhinnor där viruset fäster.

– Är slemhinnorna tunna och svaga blir det lättare för viruset att vandra vidare in i kroppen, och vid undernäring är det ett faktum. Många gånger saknas också antikroppar som skyddar oss i slemhinnorna. Därför är det viktigt att stärka slemhinneförsvaret. Proteinbrist leder också till minskad produktion av vita blodkroppar som försvarar oss mot bakterier och virus.

Protein och järn är viktigt för slemhinneförsvaret

Intaget av proteiner och järn är alltså extra viktigt för att stärka slemhinneförsvaret. Många äldre har dock en försämrad upptagningsförmåga av både järn och protein. Yngve förklarar varför äldre kan ha svårt att tillgodogöra sig protein.

– Äldre har mindre mängd enzymet pepsin som spjälkar protein till aminosyror och då kan man inte ta upp dem.

Att många äldre dessutom lider av järnbrist kan ha flera orsaker. En är att många äldre har minskad upptagningsförmåga av järn på grund av brist på saltsyra i magsäcken vilket leder till att järnet i maten inte kan joniseras och tas upp av kroppen. Bristen på saltsyra i magsäcken kan även försämra proteinupptaget. Det finns även många läkemedel, t.ex. omeprazol, psykofarmaka och olika morfinpreparat som försämrar järnupptaget genom att hämma saltsyreproduktionen i magsäcken. Många läkemedel ger dessutom små blödningar i mage och tarm vilket leder till järnförluster.

– Det finns även fler orsaker till järnbrist, till exempel om man har en kateter konstant i urinblåsan, då har man i princip alltid en infektion och kissar ut stora mängder röda och vita blodkroppar. I sådana fall behövs ungefär 30 procent extra tillskott av järn och proteiner i kosten för att kompensera de ökade förlusterna av järn och protein, berättar Yngve.

Rätt nutrition är viktigare än någonsin

Rätt och tillräcklig nutrition för äldre har uppenbarligen sällan varit så viktigt som den är just nu i och med den rådande corona-pandemin.

– Det är väldigt märkligt att man inte gått in med mer aktiva åtgärder för att förbättra näringsnivåerna hos våra äldre, slår Yngve fast och konstaterar samtidigt att det inte behöver vara för sent i många fall.

Lotta Törner

– Man kan tro att det är lång process att bygga bort undernäring hos en person, men så är inte fallet. Det kan ta några veckor att förbättra en persons nutritionsstatus men med tanke på hur länge den här pandemin väntas pågå är det inte för sent ännu.

Behov av en nollvision för undernäring

Det Yngve Gustafson säger understryker vikten av projektet ”Nollvisionen för undernäring hos äldre” som Livsmedelsakademin leder tillsammans med ett antal partner från näringsliv, offentlig sektor och akademi.

– Vår vision är att ingen äldre ska vara undernärd år 2030, säger Lotta Törner. För detta krävs en rad praktiska åtgärder och lösningar, men också ökad kunskap om måltider och näringsriktig mat bland de som arbetar med de äldre. Effekterna av okunskapen är alltför omfattande och i många fall helt onödiga.