Författare: Pernilla Fagerlin

Motiverande samtal och metodmöten

Efter en utbildning för hemtjänstpersonal och biståndshandläggare i Motiverande samtal (MI), har Enskede-Årstad-Vantör följt upp med metodmöten, där deltagarna har fått diskutera och reflektera kring sin…

En datorskärm i förgrunden och en suddig person i bakgrunden, som håller i ett webinarie

Välkommen på Webbinarie 22/1

Nollvisionen för undernäring hos äldre arbetar privata företag, myndigheter, lärosäten, kommuner och ideella organisationer för att tillsammans förebygga undernäring hos äldre. Vi arbetar idag med…

Undernäring leder till ökad infektionsrisk

Är man över 70 år ska man vara extra försiktig för närvarande, det kan knappast ha undgått någon. Ju äldre vi är, desto mer drabbade verkar vi vara av Coronaviruset och desto större är risken för ett livshotande läge. Detta beror på flera orsaker, men undernäringen bland äldre tycks vara en bidragande faktor.

Hälften av dem som bor på äldreboenden kan riskera undernäring

Undernäring innebär att du har brist på energi, protein eller andra näringsämnen som orsakar negativa effekter på kroppen. Det kan handla om förvärrade sjukdomsförlopp eller nedsatta kroppsliga funktioner. Experterna är överens om att undernäringen bland äldre i Sverige idag är allt för utbredd, men exakt hur många som är undernärda vet ingen riktigt säkert.